Samenwerking

Atria werkt graag samen met erfgoedinstellingen en bibliotheken, universiteiten en onderzoeksinstellingen, ministeries en Tweede Kamer, gemeenten, bedrijven, Europese en internationale organisaties, en  maatschappelijke organisaties op het brede terrein van emancipatie, gendergeschiedenis, mensenrechten, discriminatie, en diversiteit.

Samenwerking
Atria participeert actief in de verschillende netwerken van landelijke organisaties die zich bezig houden met emancipatie, vrouwenrechten, gender en diversiteit.

Samenwerking