Bibliotheek en Archief

In de (online) bibliotheek en het archief van Atria is actuele en historische informatie te vinden over vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving.

Unieke collectie

De collectie bestaat al sinds 1935 en draagt de naam Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). De Collectie IAV is één van de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd.

Wat kun je bij ons vinden?

Archieven, egodocumenten, tijdschriften, biografische knipselmappen, boeken, brochures, rapporten, scripties, Oral History interviews, beeld en audio items, objecten en documentatiemateriaal.

Openingstijden en adres

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Vijzelstraat 20, 1017 HK  Amsterdam.
Tel: 020 - 665 08 20
Gratis wifi

Bibliotheek en Archief

Thema's

Informatie aanvragen