Schenkingen

Niet traditioneel poëziealbum met versjes, maar gebruikt door juffrouw Korting om haar leerlingen iets in te laten schrijven, in 1939

Denk je erover je archief op te ruimen? Wat laat je na aan de volgende generaties? Atria hoopt dat je met je nalatenschap een bijdrage kunt leveren aan de verrijking van onze unieke erfgoedcollectie op het gebied van emancipatie en de geschiedenis van vrouwenbewegingen. De archivarissen en informatiespecialisten kunnen je helpen met selecteren, ordenen of wellicht digitaliseren. Voor het opnemen van het materiaal hanteren we richtlijnen.

Lees hieronder met wie je contact kunt opnemen. Geef graag aan om welk materiaal het precies gaat en de hoeveelheid (ongeveer).

Publicaties

Atria verzamelt boeken, maar ook andere publicatievormen zoals tijdschriften en scripties. Je kunt in onze online catalogus eenvoudig controleren of Atria al in bezit is van je boeken, tijdschriften of ander materiaal. Je kunt ook een lijst van de boeken opsturen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Boere: m.boere@atria.nl.

Archieven

Wij hebben interesse in persoons- en organisatiearchieven, dagboeken en foto’s op het gebied van gendergeschiedenis. Ook zijn wij geïnteresseerd in affiches en andere objecten. Neem hiervoor contact op met de archivarissen:

Donatie

Archieven moeten worden vervoerd, schoongemaakt, herverpakt, beschreven, gedigitaliseerd, gescand en beheerd. Een financiële bijdrage kan helpen om jouw archief en andere archieven uit vroegere tijden te bewerken voor optimale raadpleging. Met jouw ondersteuning kan Atria onderzoeken hoe moderne archieven, sociale media archieven, op zinvolle wijze opgenomen kunnen worden in onze erfgoedcollectie.

Steun het archief met een donatie

Meer weten over de mogelijkheden van schenken via je testament, van zowel archiefdocumenten als een donatie? Lees dan hier verder.

Delen: