Lopende projecten

verschillende laptops op een tafel

Hier vind je een overzicht van onze lopende onderzoeks- en adviesprojecten.

werkt de nieuwe toekomst en waarom

De Nieuwe Toekomst: effectonderzoek en procesevaluatie

De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad en de Federatie Opvang ontwikkeld. Het is op dit moment de enige interventie die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt. Er zijn al een tiental gemeenten en opvangorganisaties die ervaring hebben met het uitvoeren van de interventie. In juni 2018 is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.
Opdrachtgever: ZonMW

Suzanne Bouma Meer info: Suzanne Bouma

laarzen in een plas water effectiviteit make a move

Onderzoek naar effectiviteit Make a Move

Onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Atria onderzoeken de doeltreffendheid van twee programma’s om jongens seksueel wijzer en weerbaar te maken. Het gaat om twee programma’s van Rutgers: Make a Move en Make a Move +. Make a Move is een programma voor laagopgeleide jongens van 12 tot 18 jaar. Make a Move+ is een programma voor jongens met een licht verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar.
Opdrachtgever: ZonMW
Looptijd: 2020 – 2024

willemijn krebbekx Meer info: Willemijn Krebbekx

Onderzoek naar het verband economische zelfstandigheid en huiselijk geweld

vrouw die haar gezicht bedekt met geld

Aanleiding van dit onderzoek is een ingediende motie van Kirsten van den Hul (PvdA) waarin ze constateert dat vrouwen bovengemiddeld vaak financieel afhankelijk zijn van hun partner, en bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van partnergeweld en eergerelateerd geweld. Zij verzoekt de regering een genderspecifiek onderzoek te laten doen naar het verband. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een wetenschappelijke literatuurstudie en interviews met vrouwen die partnergeweld hebben ervaren.
Opdrachtgever: directie Emancipatie van het ministerie van OCW
Looptijd: 2020 – 2021

Suzanne Bouma Meer info: Suzanne Bouma

Onderzoek naar huiselijk geweld bij transgender personen

De Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Universiteit van Amsterdam en Atria hebben samen een subsidie verworven voor het project Verbetering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling transgender personen. Het onderzoek bestaat uit:

  • Invenarisatie van:
    • behoefte aan informatie, bescherming en zorg bij de transgender personen die huiselijk geweld hebben meegemaakt
    • kennis en praktijken bij de formele zorgorganisaties en de transgender zelforganisaties
  • Identificeren van meest veelbelovende verbeteringen die uit het onderzoek naar voren komen
  • Enkele van de verbeteringen worden in Amsterdam en Haaglanden getest en geschikt gemaakt voor landelijke verspreiding

Opdrachtgever: ministerie van VWS, vanuit het beleidsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
Looptijd: 2020 – 2021

willemijn krebbekx Meer info: Willemijn Krebbekx

step up for gender equality CSW UN women

Input VN Commission on the Status of Women

Jaarlijks wordt tijdens een zitting van de UN Commission on the Status of Women (CSW) de balans opgemaakt van de implementatie van het Beijing Platform for Action. Dit is dé VN-blauwdruk voor vrouwenrechten waaraan 189 lidstaten zich in 1995 committeerden. WO=MEN en Atria zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld. Die wordt gegeven aan de regeringsdelegatie die namens Nederland in New York onderhandelt over het slotdocument van de zitting. In deze zogenaamde Agreed Conclusions staan de nieuwe noodzakelijke stappen voor vooruitgang.
Opdrachtgever: ministerie van OCW
Lees meer over de CSW en onze input

Contact

Met vragen over de projecten, maar ook voor nieuwe verzoeken kun je ons ook bereiken via onderzoekadvies@atria.nl

Bekijk hier onze afgeronde onderzoeken en beleidsadviezen

Delen: