Raad van Toezicht

bibliotheek van Atria van buitenaf, Amsterdam

De Raad van Toezicht van Atria telt 8 leden: Christien Brinkgreve, Ojanne de Vries-Chang, Rahma el Mouden, Emma Harjadi Herman, Erik Holtslag, Eric Koenen, Hans Moors, Marie Ricardo.

Prof. dr. Christien Brinkgreve (voorzitter ad interim)

Christien Brinkgreve was van 1990 tot haar emeritaat in 2014 hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze was een van de eerste hoogleraren Vrouwenstudies, van 1986 tot 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radbouduniversiteit). Hier leidde zij het multidisciplinaire Centrum voor Vrouwenstudies waar zij een onderzoekslijn ontwikkelde over sekseverschillen in ziekte en gezondheid en over vrouwen en wetenschap. Ze is twee jaar verbonden geweest aan het Belle van Zuyleninstituut van de UVA. Naast haar academische werk heeft zij zich met boeken, lezingen, columns, artikelen en cursussen altijd gericht tot een groter publiek. Ze vervult momenteel verschillende nevenfuncties, ze is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), bestuurslid bij de Stichting Psychiatrie en Filosofie, lid van het Honours Council van de Honours Academy in Leiden, oprichter en trekker van het Babelgenootschap en lid van de cliëntenraad van de Vondelstede verzorgingsinstelling in Amsterdam.

Ojanne de Vries-Chang

Ojanne de Vries-Chang is werkzaam als interim manager en toezichthouder. Zij is bij voorkeur werkzaam in mens- en ontwikkelingsgerichte organisaties. Bij uitstek in het onderwijs of bij Atria. Zij is sterk in het analyseren en structureren van organisaties en processen. Als toezichthouder bij Atria draagt zij, met haar (financiele) competenties, bij aan het verder verstevigen van de governance van de organisatie.

Rahma el Mouden

Rahma el Mouden is een sociale ondernemer met MAS Dienstverleners Groep sinds 1997, zeer betrokken bij de stad Amsterdam en de bewoners van de stad die niet makkelijk mee kunnen profiteren van de welvaart van de stad. Zo lang Rahma  zich kan herinneren verzet ze zich tegen het verschil tussen jongens en meisjes. Om die reden heeft ze op jonge leeftijd besloten om niet in Marokko te blijven wonen. Eenmaal in Nederland aangekomen in 1975 als 16-jarige jonge vrouw en begonnen met haar carrière heeft ze weer geconstateerd dat de emancipatie van mannen en vrouwen hier ook nog niet voltooid is.

Ik zal altijd blijven pleiten om de verschillen in kansen voor vrouwen gelijk te trekken zowel qua functies als qua salaris. Daarom ben ik blij dat ik deel kan uitmaken van Atria, een bijzondere organisatie die zich inzet voor emancipatie voor iedereen en in het bijzonder voor vrouwen.

Emma Harjadi Herman

Emma Harjadi Herman werkt in het dagelijks leven bij het Stedelijk Museum Amsterdam als hoofd educatie en inclusie. Sinds haar studententijd is ze betrokken bij verschillende feministische initiatieven, zoals Mama Cash, de Women’s March en het activisme voor de rechten van sekswerkers. Ze probeert de stemmen van kunstenaars en activisten die onvoldoende gehoord worden te versterken. Emma is een senior fellow van Humanity In Action, een internationaal netwerk van jonge mensen die zich inzetten voor mensenrechten, inclusiviteit en democratie. Emma heeft gewoond en gewerkt in New York, Parijs, Cotonou en Brussel. Nu is ze weer terug op het Amsterdamse honk met haar partner en twee kinderen.

Erik Holtslag

Erik Holtslag is ontwikkelingsgericht en maatschappelijk betrokken. Zijn huidige functie is directeur a.i. van Kenniscentrum Aequor, een intermediaire organisatie in het hart van bedrijfsmatige en onderwijskundige ontwikkelingen in het domein voedsel, natuur en leefomgeving. Na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool heeft hij bedrijfskunde gestudeerd. Holtslag heeft diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke functies bekleed in het bedrijfsleven met als rode draad arbeidsmarkt en onderwijs. Hij levert met zijn kennis van bedrijfsvoering, marketing en strategische HR-ontwikkeling zijn bijdrage in de Raad van Toezicht. Zijn drive en affiniteit liggen op het gebied van ‘ontwikkeling in alle facetten’. Hij is verder lid van de Raad van Toezicht van NUOVO, Stichting voor Voortgezet Onderwijs in Utrecht.

Drs. Eric Koenen

Eric Koenen heeft na een loopbaan bij Philips, PWC en Cofely (waar hij tot 2007 lid was van de executive board), de Doorwerthgroep opgericht. Hij begeleidt topteams bij toekomstscenario’s, strategie- en vernieuwingsprocessen. Koenen publiceert met enige regelmaat over diversiteit en leiderschap. Samen met prof. Dr. Christien Brinkgreve heeft hij het boek ‘De winst van verschil’ geschreven. Koenen studeerde sociale wetenschappen en economie in Nijmegen en Rotterdam, bedrijfskunde en change management in de VS.

Hans Moors

Hans Moors is eigenaar-directeur van EMMA, Experts in Media en Maatschappij en ANNE, Adviseurs voor Noordoost-Nederland. Allebei onderzoeks- en adviesbureaus waar 50 mensen werken voor de publieke zaak. Eerder was Hans hoofd van de afdelingen veiligheid & criminaliteit, welzijn & zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies, lector integrale veiligheid, organisatieadviseur en onderzoeker aan verschillende universiteiten in Nederland, België en Frankrijk. Hans studeerde cultuurgeschiedenis en politieke filosofie. Zijn aandachtsgebied: de vermaatschappelijking van het denken over geslacht, sekse en inclusie gedurende de 19de en 20ste eeuw. Daar ging zijn eerste boek over, gevolgd door tal van kleinere studies. Na 2003 begon Hans zich toe te leggen op criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken, met bijzondere aandacht voor diversiteit, relationeel geweld, vrijheid, angst en vertrouwen in criminele of extremistische (familie)netwerken. En voor hoe je daarmee als professional probeert om te gaan. Hans schreef en redigeerde over deze thema’s tientallen boeken, rapporten, wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties. Bestuurlijk heeft Hans sinds 2006 ervaring opgedaan in de cultuur- en erfgoedsector. Daarnaast is hij lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting te Vught.

Marie Ricardo

Marie Ricardo is programmamanager nationaal bij COC Nederland en is daarbij eindverantwoordelijk voor COC’s programmatische inzet in Nederland. Voorafgaand aan deze functie werkte ze namens COC jarenlang op internationaal gebied nauw met de LHBTI bewegingen in voornamelijk Afrikaanse en Caribische landen. Marie zet zich momenteel samen met haar team in voor een inclusieve LHBTI beweging, waarbij voldoende oog is voor intersecties tussen o.a. gender, seksuele orientatie en etniciteit. Ze was eerder als bestuurslid betrokken bij verschillende LHBTI initiatieven en organisaties zoals UvA Pride, PlanetRomeo Foundation en Pride Amsterdam. Bij de laatste maakte ze zich hard voor meer betrokkenheid van de bi-culturele LHBTI gemeenschap en lesbische vrouwen bij de organisatie van de Pride. Marie is verbindend en activistisch en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van management, organisatieontwikkeling en netwerkvorming.

Delen: