Programma's

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Atria subsidie toegekend voor een drietal vijfjarige programma’s. Erfgoed, gendergerelateerd geweld, arbeid & zorg, stereotype beeldvorming en diversiteit staan de komende jaren centraal.

Programma's

Bronnen van Verandering

Dit programma stelt Atria in staat haar bibliotheek- en archiefcollectie (online) beschikbaar te stellen aan o.a. wetenschappers, opiniemakers, vrouwenorganisaties, actiegroepen, netwerken en gender benders. 

Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Act4Respect

Een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd, is het uiteindelijke doel waar de alliantie Act4Respect van Rutgers en Atria een bijdrage aan wil leveren. De alliantie werkt voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk.

Programma's