ANBI

kaouthar darmoni bij poster van aletta jacobs

Atria beschikt over een ANBI-registratie. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst Atria erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via het Aletta Jacobs Fonds kun je op verschillende manieren Atria helpen om het verschil te (blijven) maken voor de toekomst.

Missie en visie

Atria staat voor gendergelijkwaardigheid en emancipatie in een duurzame inclusieve toekomst, gevoed door kennis uit het verleden en het heden. Wij stimuleren bewustwording op het gebied van gender om maatschappelijke verandering te creëren. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en het gendererfgoed​.

Programma’s

Atria werkt in de periode t/m 2022 met een drietal vijfjarige programma’s, gefinancierd door het ministerie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Werk.en.de Toekomst is een partnerschap van Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd, is het uiteindelijke doel waar de alliantie Act4Respect van Rutgers en Atria een bijdrage aan wil leveren. De alliantie werkt voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk.
Het programma Bronnen van Verandering stelt ons in staat de bibliotheek- en archiefcollectie (online) beschikbaar te stellen aan o.a. wetenschappers, opiniemakers, vrouwenorganisaties, actiegroepen, netwerken in binnen- en buitenland.

Kaouthar Darmoni is directeur-bestuurder van Atria. Bij Atria werken 35 gemotiveerde professionals.

Voor meer informatie over het beleidsplan, het beloningsbeleid, de activiteiten en de financiële verantwoording van Atria verwijzen wij naar Atria’s Jaarverslag over 2019 (pdf).

Gegevens Atria

Atria heet officieel: Stichting Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.
Fiscaal nummer: 55684319.
Adres: Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam
info@atria.nl of secr@atria.nl
020 – 30 31 500

Delen: