Bronnen van Verandering

bibliotheek Atria boeken

Het programma Bronnen van Verandering stelt Atria in staat haar collectie te behouden, uit te breiden en beschikbaar te stellen aan onder andere wetenschappers, opiniemakers, vrouwenorganisaties, actiegroepen en netwerken, (jonge) feministen en feministische netwerken. En ieder ander die geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis van de vrouwenbewegingen. Dat gebeurt niet alleen via de bibliotheek in hartje Amsterdam, maar ook via een digitaal netwerk van nationale – en op termijn ook internationale – genderbronnen. Atria ontwikkelt dit samen met andere erfgoedinstellingen. Naast een rijke bron van kennis jaagt Atria in dit programma het maatschappelijke debat aan over gendergelijkheid en diversiteit, via ingezonden brieven en opiniestukken, debatten en andersoortige bijeenkomsten.

Delen: