Parels uit collectie

Parels noemen wij ze, Atria’s schatten die vaak verborgen liggen in het depot. Hier vind je niet alleen het oudste boekje (uit 1578!), of een oorkonde (uit 1855!), maar ook actiepamfletten van Paarse September en objecten uit de 'tweede feministische golf'.

Isaac Israels schildert Aletta Jacobs collectie Atria
De uit 1935 stammende collectie van Atria bevat niet alleen boeken en tijdschriften, maar ook foto's, poëziealbums, affiches, reisbrieven, objecten als een reisdocument en waaier van Aletta Jacobs, schilderijen, het gedenkboek van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht uit 1919, pamfletten en een liber amicarum van Carrie Chapman Catt. De mooiste lichten we hier uit.

Parels uit collectie