Act4Respect

Act4Respect

Een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd, is het uiteindelijke doel waar de alliantie Act4Respect van Rutgers en Atria een bijdrage aan wil leveren. De alliantie werkt voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk aan de preventie van fysiek, seksueel en cybergeweld. De bepalende elementen van dit programma zijn:

  1. een sociale norm campagne
  2. deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals
  3. veelbelovende interventies en effectonderzoek
  4. een kennishub voor professionals

Lees verder over:

Delen: