Scan op genderstereotypen voor bedrijven en gemeenten

geldpoppetjes

Atria mag in 2020 vier gratis scans op genderstereotypen uitvoeren: twee bij bedrijven op HR-beleid en twee bij gemeenten op WPI beleid.

Is je bedrijf of gemeente hierin geïnteresseerd? Of wil je meer informatie over het traject? Stuur dan een email naar e.maliepaard@atria.nl en f.gaasterland@atria.nl vóór 30 april 2020 zodat we hierover contact met je kunnen opnemen.

Scan op genderstereotypen

In 2020 kan Atria vier gratis scans op genderstereotypen binnen beleid uitvoeren. Twee bij bedrijven op HR beleid. Twee bij gemeenten op ex-ante beleid binnen het domein Werk, Participatie en Inkomen. Deze scans sporen genderstereotypen op in probleemanalyses, beleidsdoelen en beleidsmaatregelen. En ze geven aanbevelingen voor beleid dat zich bewust is van de verschillen tussen mannen en vrouwen én van de verschillende posities die aan vrouwen en mannen worden toegeschreven. Gendersensitief beleid dus. Waar mogelijk kijken we ook naar stereotypen over andere sociale posities, denk aan afkomst, beperking en seksuele oriëntatie.

Gendersensitief beleid

Genderstereotypen komen we tegen in elk aspect van ons alledaags leven. Stereotypen en aannamen over mannen en vrouwen zijn vaak impliciet en onbewust maar komen wel degelijk terecht in beleid. Dit kan ertoe leiden dat beleid ongewenste effecten heeft of op z’n minst niet bijdraagt aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een scan op genderstereotypen kan uitkomst bieden in het identificeren van impliciete (en natuurlijk expliciete) aannames en stereotypen en daarnaast handelingsperspectief bieden om het beleid gendersensitiever vorm te geven.

Scan voor bedrijven

De scan voor bedrijven richt zich specifiek op het HR-beleid.
De scan bestaat uit: een analyse van beleid en enkele interviews met medewerkers.
Doel: een inclusiever personeelsbeleid, en ook aandacht voor de verschillende maatschappelijke posities die aan vrouwen en mannen worden toegeschreven. Door te focussen op genderstereotypen in personeelsbeleid kan er uiteindelijk een inclusiever personeelsbeleid worden vormgegeven wat zich niet richt op hoe we over het werkzame leven van mannen en vrouwen denken, maar op de talenten, kwaliteiten en interesses van individuen.

Scan voor gemeenten

De scan voor gemeenten wordt primair uitgevoerd op het domein Werk, Participatie en Inkomen (WPI).
De scan bestaat uit: een analyse van ex-ante beleid. Meestal vinden er een aantal interviews plaats met ambtenaren op het specifieke beleidsterrein van de scan.
Doel: advies voor beleid dat gendersensitief is.
Ook voor een scan binnen andere domeinen, zoals zorg en veiligheid, ben je bij Atria aan het goede adres. Echter deze kunnen wij niet kosteloos aanbieden.

Contact

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur dan een email naar e.maliepaard@atria.nl en f.gaasterland@atria.nl

Delen: