Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Atria telt 6 leden: Agnes Jongerius, Erik Holtslag, Eric Koenen, Esther-Mirjam Sent, Jellie Tiemersma en Fenna Ulichki.

Drs. Agnes Jongerius (voorzitter)

Agnes Jongerius is historica en lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Zij studeerde cum laude af in de sociaal economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Haar carrière begon bij de Vervoersbond FNV, die gevolgd werd door een lange staat van dienst binnen de vakbeweging FNV. In 2005 werd ze als eerste vrouw verkozen tot voorzitter. Zij heeft zich vanuit de verschillende functies altijd ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen.
In 2004 was Jongerius een van de oprichters van WOMEN Inc., waarvan zij van 2010 tot 2015 ook bestuursvoorzitter was. Zij is onder andere bestuurslid van het IISG (International Institute of Social History) en Lid van de Raad van Commissarissen van FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank.

Erik Holtslag (lid)

Erik Holtslag is ontwikkelingsgericht en maatschappelijk betrokken. Zijn huidige functie is directeur a.i. van Kenniscentrum Aequor, een intermediaire organisatie in het hart van bedrijfsmatige en onderwijskundige ontwikkelingen in het domein voedsel, natuur en leefomgeving. Na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool heeft hij bedrijfskunde gestudeerd. Holtslag heeft diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke functies bekleed in het bedrijfsleven met als rode draad arbeidsmarkt en onderwijs. Hij levert met zijn kennis van bedrijfsvoering, marketing en strategische HR-ontwikkeling zijn bijdrage in de Raad van Toezicht. Zijn drive en affiniteit liggen op het gebied van ‘ontwikkeling in alle facetten’. Hij is verder lid van de Raad van Toezicht van NUOVO, Stichting voor Voortgezet Onderwijs in Utrecht.

Drs. Eric Koenen (lid)

Eric Koenen heeft na een loopbaan bij Philips, PWC en Cofely (waar hij tot 2007 lid was van de executive board), de Doorwerthgroep opgericht. Hij begeleidt topteams bij toekomstscenario’s, strategie- en vernieuwingsprocessen. Koenen publiceert met enige regelmaat over diversiteit en leiderschap. Samen met prof. Dr. Christien Brinkgreve heeft hij het boek ‘De winst van verschil’ geschreven. Koenen studeerde sociale wetenschappen en economie in Nijmegen en Rotterdam, bedrijfskunde en change management in de VS.

Prof. dr. Esther-Mirjam Sent (lid)

Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een van haar onderzoeksterreinen is Economie en vrouwenstudies. In 2009, 2010 en 2011 won ze de prijs voor meeste media-optredens van de hoogleraren aan de Radboud Universiteit. Sinds 2011 is zij tevens lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sent vervult daarnaast nog een aantal nevenfuncties.

Jellie Tiemersma (lid)

Jellie Tiemersma is na diverse leidinggevende en directiefuncties bij de overheid en in de non-profitsector (waaronder de bibliotheeksector), nu eigenaar/directeur van adviesbureau Personal Too!. Deze organisatie richt zich op interimtrajecten /advies op het niveau van directie, bestuur en strategisch management. Tiemersma heeft ruime (politiek-)bestuurlijke ervaring en is actief als toezichthouder, ze is ondermeer vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Welzijn Centraal, een brede welzijnsorganisatie en lid van de Raad van Toezicht van Bartimeus, dé specialistische instelling voor blinden en slechtzienden.

Fenna Ulichki (lid)

Fenna Ulichki is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam West. Van 2006 tot 2014 was zij gemeenteraadslid in Amsterdam voor GroenLinks. Haar drive is maatschappelijke ontwikkelingen om te zetten in strategische keuzes en realistische oplossingen. Als rode draad door Ulichki’s leven loopt de emancipatie van groepen die achtergesteld worden. Voorheen heeft ze onder andere gewerkt bij WOMEN Inc. als programmamaker en als adviseur bij het ACB Kenniscentrum. Ook was zij voorzitter van de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland (MVVN).

Delen: