Atria ondertekent Charter Diversiteit

nieuws renée römkens ondertekent charter diversiteit

Woensdag 21 juni 2017 ondertekende Renée Römkens (directeur Atria) tijdens een feestelijke bijeenkomst in voormalige gevangenis De Lik het Charter Diversiteit. Samen met 11 andere werkgevers. Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 92 ondertekenaars.

Inclusieve bedrijfscultuur

Renée Römkens: ‘Met de ondertekening van het Charter Diversiteit zeggen we toe een effectief diversiteitsbeleid te voeren. Anno 2017 is diversiteit een gegeven en is het een gemiste kans voor een organisatie om hier geen invulling aan te geven. Atria verklaart hiermee zich actief te blijven inzetten voor meer evenwicht in de samenstelling van het personeelsbestand. En voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. In de externe programmering wil Atria zoveel mogelijk organisaties en individuele vrouwen en meisjes aanspreken in al hun sociaal-culturele diversiteit binnen de doelgroepen.’

Ondertekenaars

Naast Atria hebben de volgende werkgevers het Charter Diversiteit ondertekend: Driessen HRM, Facility Support, Innogy Essent, C. Kornuyt BV, MKB-Utrecht, Novartis Pharma BV, Reclassering Nederland, Tandheelkunde Groep Nederland BV, Werkgeversvereniging Banken, Women Inc. en Woonstad Rotterdam.

Diversiteit in bedrijf

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties. Via het aanreiken van kennis, netwerken en advies.

Delen: