Petra Stienen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht Atria.

genderrollen dit is de alt tekstPetra Stienen (1965) is per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Atria. Zij vervangt Agnes Jongerius die sinds 2013 het voorzitterschap van Atria heeft bekleed. Ook Jellie Tiemersma neemt afscheid als lid van de Raad van Toezicht.

beatrix de rijk

beatrix = onderschrift EN ‘beatrix de rijk’ is ingevuld als ALT-tag maar zie je niet?

Atria verwelkomt Petra Stienen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Petra is publicist, strategisch adviseur, Arabist en Eerste Kamerlid voor D66. Zij werkte van 1992-2009 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder op de ambassades in Cairo en Damascus. Emancipatie, gendergelijkheid en inclusie zijn een rode draad in haar loopbaan en publicaties. Zij kreeg hiervoor in 2016 de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit van Groningen. De ervaring die Petra meebrengt is voor Atria van wezenlijk belang voor het verder ontwikkelen van de organisatie en het vergroten van Atria’s bereik en impact.

“Atria heeft inmiddels een bijzondere positie verworven in Nederland als het gaat om kennisverzameling, onderzoek en archivering van de geschiedenis van de vrouwenemancipatie in Nederland. Elke generatie kan leren van de vorige en de volgende steunen in de grote thema’s die blijven spelen. Of anders gezegd, het is bijzonder om de huidige generatie te laten zien op welke schouders we staan. En die cyclus blijft doorgaan, immers de generatie van mijn dochter, de jonge twintigers, leveren weer een hele eigen bijdrage aan die geschiedenis van gendergelijkheid. Ook hun bijdragen verdienen het om op een zorgvuldige manier gearchiveerd te worden en daarmee toegankelijk te blijven voor toekomstige generaties. Het is mooi te zien dat ook zij steeds vaker de weg naar Atria vinden.”

Atria is ook zeer verheugd dat Emma Harjadi Herman zal aantreden als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Emma is senior communicatieadviseur bij Mama Cash, een internationaal fonds voor feministisch activisme.

Wij willen Agnes Jongerius en Jellie Tiemersma hartelijk bedanken voor hun inzet als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht. Agnes Jongerius was voorzitter van de Raad van Toezicht van Atria vanaf januari 2013. Zij heeft zich als voorzitter actief ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen. De afgelopen jaren stonden in het teken van de gevolgen van de fusie waaruit Atria is voortgekomen. Atria kreeg te maken met een reorganisatie en met de verandering van het subsidiestelsel. Dit alles is goed opgevangen. De Raad heeft in dit proces als toezichthouder een belangrijke rol gespeeld. Atria is Agnes zeer erkentelijk voor haar inzet.

Jellie Tiemersma is sinds 2012 lid van de Raad van Toezicht van Atria. Daarvoor was zij toezichthouder van E-Quality, een van de voorgangers van Atria. Als toezichthouder heeft Jellie gedurende 14 jaar haar kennis en ervaring ingezet voor Atria. Jellie zal haar lange betrokkenheid bij Atria voortzetten als ambassadeur van Atria. Atria is Jellie zeer erkentelijk dat zij deze rol op zich wil nemen.

Delen:

Gerelateerde artikelen