Agenda 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland

  • Locatie: Nederland
  • Datum:
  • Tijd: 0:10
  • Type: diverse evenementen
1 jan - 31 dec Agenda 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland

Hier vind je een overzicht van (aankomende) tentoonstellingen, symposia, lezingen en andere activiteiten.
In 2019 is het 100 jaar geleden dat het actieve kiesrecht voor vrouwen in Nederland werd ingevoerd. Dit wordt in het hele land op allerlei mogelijke manieren gevierd.
Mis je iets? Tip ons en stuur een mail naar Ellen Verpoorten, e.verpoorten@atria.nl

Tot 22 februari: Tentoonstelling ‘100 jaar Algemeen Kiesrecht’ in het Atrium, de grote centrale hal van het stadhuis in Den Haag
Tien historische portretten en vier Nederlanders van nu én Haagse burgemeester Krikke en Tweede Kamervoorzitter Arib vertellen hoe zij hun stemrecht ervaren.

Tot 15 maart:  Fototentoonstelling Vrouwen hebben nooit stil gezeten (Tweede Kamer)

Tot 20 maartTentoonstelling Stemt Hoopvol, 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland
De eerste vrouwelijke politici in Noord-Holland worden uitgelicht en gekoppeld aan vier politici van nu. Zij kijken terug op 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Donderdag 7 februari: In gesprek over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Terwijde (Leidsche Rijn)

Dinsdag 12 februari: Winter School Atria #2 Algemeen kiesrecht in Nederlands-Indië (Amsterdam)

Vrijdag 15 februari: Verschijning De ongehoorde helft: de eerste vrouwen op het pluche
Een boek van Paul van der Steen

Vrijdag 15 februari: opening Expositie ‘VOXPOP, alle stemmen gelden’ in  de Stadsetalage van stadhuis in Deventer
T/m 31 maart te bekijken.

Zondag 17 februari: Vrouwenkiesrechtstrijd in Amsterdam 1894-1919: Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs, Rosa Manus
Met Myriam Everard (onafhankelijk onderzoeker, vooral van de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Nederland) en Dineke Stam (historica, maakte exposities over Aletta Jacobs en Rosa Manus).

Maandag 18 februariKiesrecht Tour – Amsterdam
Leer bij Atria aan de hand van bijzondere archiefstukken meer over de geschiedenis van de vrouwenkiesrechtbeweging in deze speciale Kiesrecht Tour.

Woensdag 20 februari: Met vrouwen uit Tweede Daalse buurt, Ondiep en Pijlsweerd (Utrecht) in gesprek over  de betekenis van 100 jaar vrouwenrechten

Dinsdag 26 februari: Winter School Atria #3 Algemeen kiesrecht in de voormalige Nederlandse Antillen (Amsterdam)

Donderdag 28 februari: 100 jaar Vrouwenkiesrecht – Rotterdam
Aan de hand van 1001 vrouwen in de twintigste eeuw zoomt Els Kloek in op Rotterdamse vrouwen en het vrouwenkiesrecht.

Donderdag 7 maartUitreiking Ribbius Peletier penning
Prijs voor een vrouw die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Donderdag 7 maart: 100 jaar vrouwenkiesrecht, vrouwenrechten en gelijke behandeling – Utrecht

Vrijdag 8 maart: Right to Choose/recht om te kiezen – University College Utrecht
Utrechters uit diverse landen over het recht van alle mannen en vrouwen om te kiezen.

Dinsdag 19 maart: Kiesrecht Tour – Amsterdam
Leer bij Atria aan de hand van bijzondere archiefstukken meer over de geschiedenis van de vrouwenkiesrechtbeweging in deze speciale Kiesrecht Tour.

Vrijdag 29 maart: Zelf kiezen – Utrecht
Tieners in gesprek over zelf kiezen, hun wensen, dromen en de keuzes die ze (gaan) maken.

Zaterdag 20 april t/m 15 september: Tentoonstelling Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht in het Groninger Museum

Donderdag 9 mei: landelijke viering van 100 Jaar Vrouwenkiesrecht in het Groninger Museum
Lezingen, films, theater en muziek. O.a presentatie van het boek van prof. dr. Mineke Bosch over de strijd om het vrouwenkiesrecht en Rosa Manuslezing door prof. dr. Mineke Bosch.

Zondag 12 mei: start 5-delige televisieserie Aletta’s reis
Het vijfdelige NTR-programma is gebaseerd op de reisverhalen van Aletta Jacobs aan het begin van de twintigste eeuw.

Dinsdag 28 mei: Lezingenreeks ‘Stad & Universiteit’: Betsy Bakker-Nort door Mineke Bosch (Groningen)

Vrijdag 27 september: Tentoonstelling Atria en OBA over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Openbare Bibliotheek Amsterdam
Plus allerlei activiteiten in Amsterdam.

Delen: